Maria van Nazareth (Federico Suarez)

Dit boek werpt licht op het verborgen leven van Gods meest volmaakte schepsel als iemand die zowel te begrijpen als na te volgen is. Maria’s roeping was uniek, maar de manier waarop zij erop reageerde, is een voorbeeld voor ons eigen antwoord op Gods roepstem.
Verkoopprijs: 18,50 €
Beschrijving

Inhoud:

Dit boek volgt Maria aan de hand van het Evangelie stap voor stap tijdens haar leven op aarde: de aankondiging door de engel, het bezoek aan haar nicht Elisabeth, de opdracht in de tempel, haar verborgen leven, de bruiloft te Kana en haar smart aan de voet van het Kruis.
De auteur wil ons laten zien dat christenen de Moeder van Jezus niet alleen moeten bewonderen, maar ook navolgen. Hij besteedt daarom bijzondere aandacht aan de roeping van Maria en karakteriseert haar als het ultieme voorbeeld van een schepsel dat streeft naar heiligheid in alle omstandigheden waarin het zich bevindt. Dit boek helpt de lezer hetzelfde te doen.
 
ISBN: 9789062571383
 
Pagina's: 256
 
Auteur:
 
(Valencia 1917 – Madrid 2005) studeerde geschiedenis, haalde zijn doctoraat in 1942 en werd in 1948 priester gewijd. Naast zijn werk als hoogleraar moderne en hedendaagse geschiedenis, heeft hij veel pastoraal werk verricht in met name universiteitskringen. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige en geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald. In het Nederlands zijn van hem verschenen: Maria van Nazareth (1989, Colomba), waarvan dit boek een heruitgave is; Priester zijn (2010, De Boog); Het Leven na dit leven (2017, De Boog-Betsaida) en Jozef van Nazareth (2021, De Boog-Betsaida).