Door didoc.be aanbevolen websites

Titel
Weblink Vaticaan

Officiële webstek van de Heilige Stoel.

Weblink De Kerk in Vlaanderen

Informatie over de Vlaamse bisdommen.

Weblink Documenten van de R.-K. Kerk

Documenten van het leergezag van de Kerk in het Nederlands

Weblink Verzendboekhandel Colomba

Colomba is een stichting zonder winstoogmerk met als doel te voorzien in goede lectuur, passend in elk katholiek gezin.

Weblink Uitgeverij De Boog

Uitgever onder meer van de Nederlandstalige vertalingen van de geschriften van de heilige Josemaría.

Weblink Prelatuur van het Opus Dei

De officiële website van deze instelling van de Kerk.

Weblink Werken van de heilige Josemaría

De reeds gepubliceerde boeken van Josemaría Escrivá zijn hier on-line beschikbaar.